İçeriğe geç
Anasayfa » Enerji Kaynakları

Enerji Kaynakları

Kömür, petrol, doğal gaz gibi kullanıldıkça tükenen ve kısa zamanda yeniden oluşamayan enerji kaynaklarına yenilenemez
enerji kaynakları
adı verilir. Son yüzyılın en çok kullanılan enerji kaynakları fosil yakıtlardır. Mineral yakıtlar da denilen fosil yakıtlar, bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl kaya katmanları arasında sıkışması ya da bu katmanların altında birikmesi sonucunda oluşurlar. Oluşması binlerce yıl süren fosil yakıtlar hızla tükenmektedir.

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
- Fosil Yakıtlar
• kömür
• petrol
• doğal gaz
- Nükleer Enerji

Yenilenemez enerji kaynakları hızla tükenen ve çevre kirliliğine sebep olan kaynaklardır.

Kullanıldıkça tükenmeyen, sürekli ve tekrar kullanılabilen kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları denir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarına verilebilecek en iyi örnek Güneş ve rüzgârdır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
- Güneş
- Hidroelektrik
- Rüzgâr
- Jeotermal
- Biyokütle
- Hidrojen
- Dalga

Yenilenebilir enerji kaynakları temiz enerji elde edilmesinde ilk sıradadır.