İçeriğe geç
Anasayfa » Fizik Time » YKS Süreleri Değişti

YKS Süreleri Değişti

TYT süreleri değişti

YKS sınavı süreleri güncellendi. Aşağıdaki yazımızda TYT nedir? AYT Nedir? YKS Nedir? ve YKS sınavı yeni sürelerini bulabilirsiniz.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav süresi 165 dakika

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınav süresi 180 dakika

Yabancı Dil Testi (YDT) sınav süresi 120 dakika olarak güncellenmiştir.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı
edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2022-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur

YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

 • Sınav yılının öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
 • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
 • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
 • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanla

SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT’de;

 • Türkçe Testi
 • Sosyal Bilimler Testi
 • Temel Matematik Testi
 • Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.


AYT’de adaylara,

 • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
 • Sosyal Bilimler-2
 • Matematik
 • Fen Bilimleri

testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.

TYT’deki Testler ve Kapsamları

Türkçe testinde,

Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır.

Matematik testinde,

Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır.

Sosyal Bilimler testinde,

Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır.

Fen Bilimleri testinde,

Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır.

TestlerSoru Sayısı
Türkçe Testi40 soru
Sosyal Bilimler Testi20 soru
Tarih5 soru
Coğrafya5 soru
Felsefe5 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi5 soru
Temel Matematik Testi40 Soru
Fen Bilimleri Testi20 Soru
Fizik7 Soru
Kimya7 Soru
Biyoloji6 Soru
TYT’deki Testler ve Kapsamları

AYT’deki Testler ve Kapsamları

TestlerSoru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi40 soru
Türk Dili ve Edebiyatı24 soru
Tarih-110 soru
Coğrafya-16 soru
Sosyal Bilimler-2 Testi40 soru
Tarih-211 soru
Coğrafya-211 soru
Felsefe Grubu12 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi6 soru
Temel Matematik Testi40 Soru
Fen Bilimleri Testi20 Soru
Fizik14 Soru
Kimya13 Soru
Biyoloji13 Soru
AYT’deki Testler ve Kapsamları

SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm
testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2022-AYT ve/veya 2022-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT’de hesaplanan standart puanlar ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT)
hesaplanacaktır.

A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

DİKKAT: 2022-YKS’de, 2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar dönüştürülerek kullanabilecektir.

2022- YKS’de TYT’den 200 ve üzeri puan alanların bu puanları, 2023-YKS’de kullanılamayacaktır.

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2022- YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2021-YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayıları yarıya düşürülecektir.

TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

Puan TürüTürkçe TestiSosyal Bilimler TestiTemel Matematik TestiFen Bilimleri Testi
TYT33173317
TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 100 bininci (100.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) En düşük 300 bininci (300.000)

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.