İçeriğe geç
Anasayfa » Topraklama

Topraklama

Günlük hayatta topraklama, bir elektrik devresine toprak hattı bağlama işlemidir. Amaç herhangi bir elektrik kaçağı durumunda elektrikli cihazı kullanan kişinin can güvenliğini sağlamak ve cihazın bozulmasını önlemektir. Çünkü elektrik kaçağı durumunda akım, direnci daha düşük olan toprak hattını seçer ve akım, cihaz ya da kişiye zarar vermeden toprağa geçer.

Elektrostatikte ise yüklü bir cismi ya da sistemi toprağa bağlayarak nötr yapma olayına topraklama adı verilir. Toprak tüm sistemlere göre sonsuz büyüklükte kabul edilecek yük kapasitesine sahiptir. Bu nedenle yüklü bütün cisimleri nötrleyecek yapıdadır.

Pozitif yüklü iletken cisim toprağa bağlandığında topraktan cisme elektron geçişi olur. Bu geçiş cisim nötr hâle gelinceye kadar devam eder.

Negatif yüklü iletken cisim, toprağa bağlandığında ise negatif yükler toprağa geçer. Bu geçiş cisim nötr hâle gelinceye kadar devam eder.

Elektrostatik olaylarda yapılan işlemlerin sıralaması çok önemlidir. Örneğin nötr iletken küreye pozitif yüklü çubuk yaklaştırıldığında küre aşağıdaki şekildeki gibi elektriklenecektir. Çubuk uzaklaştırılmadan küreye toprak bağlantısı yapılırsa bağlantının yapıldığı bölge nötr hâle gelir. Çubuk ortamdan uzaklaştırılmadığı sürece negatif yükler çubuk tarafından tutulur. Toprak bağlantısı kesildiğinde iletken kürenin bir tarafı negatif yüklü, diğer tarafı nötr olur. Çubuk ortamdan uzaklaştırıldığında yükler iletken yüzeyine dağılır ve cisim negatif elektrik yükü ile yüklenir.

Cisimlerin topraklama yolu ile elektriklenmesi