İçeriğe geç
Anasayfa » TIMSS-Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

TIMSS-Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

TIMSS Sınavları Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması kapsamın yapılmaktadır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA’nın bir projesi olan TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. İlk kez 1995 yılında yürütülen bu çalışma her 4 yılda bir,  4. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. TIMMS sorularını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Açıklanan Sorular

2007 TIMSS Sınav Soruları

TIMSS 2007 sınavları sonrasında açıklanan 4. sınıf ve 8. sınıf Matematik ve Fen sorularını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

2011 TIMSS Sınav Soruları

TIMSS 2011 sınavları sonrasında açıklanan 4. sınıf ve 8. sınıf Matematik ve Fen sorularını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

2015 TIMSS Sınav Soruları

TIMSS 2015 sınavları sonrasında açıklanan 4. sınıf ve 8. sınıf Matematik ve Fen sorularını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

TIMSS Nedir?

TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesidir.

Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır. 4 yılda bir yapılmaktadır.

TIMSS, öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemekte ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektedir. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmektedir.

TIMSS Projesinin Amacı

TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.

TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:

 • Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?
 • Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?
 • Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?
 • Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?
 • Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

TIMSS Döngüsü

Hazırlık Süreci

 • Test maddelerinin geliştirilmesi
 • Taslak maddelerin NRC’ler tarafından gözden geçirilmesi
 • Ölçme araçlarının uygulanacak dile çevrilmesi

 Pilot uygulama

 • Pilot uygulamanın yapılması
 • Analizlerin yapılması ve ölçme araçlarına son şeklin verilmesi

Nihai Uygulama

 • Son şekli verilmiş ölçme araçlarının çevirilerinin ve uyarlamasının yapılması
 • Nihai uygulamanın yapılması

Raporlaştırma

 • ISC tarafında uluslar arası raporun yayınlanması
 • Ülke raporunun yayınlanması (NRC)

 TIMSS´i Yürüten Kuruluşlar

 • IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement):Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu
 • ISC ( TIMSS & PIRLS International Study Center): Uluslararası Çalışma Merkezi
 • DPC (Data Processing and Research Center):Veri İşleme Merkezi
 • SC (Statistics Canada):Kanada İstatistik
 • ETS (Educational Testing Service):Test Geliştirme Merkezi
 • SMIRC (Science and Mathematics Item Review Committee):Fen ve Matematik Madde Değerlendirme Komitesi
 • QIRC (Questionnaries Item Review Committee): Anket Geliştirme Komitesi
 • NRC (National Research Coordinator): Ulusal Araştırma Koordinatörü