İçeriğe geç
Anasayfa » Isıl Denge

Isıl Denge

Farklı sıcaklıktaki ve temas hâlindeki sistemlerin ısı alışverişi sonucunda ulaştıkları son sıcaklığa denge sıcaklığı adı verilir.
ve denge sıcaklığı TD ile gösterilir. Böyle sistemler ısıl (termal) dengedeki sistemler olarak adlandırılır. Termal dengedeki
sistemlerin sıcaklıkları birbirine eşittir. Denge sıcaklığı, sıcaklığı düşük olan sistemden daha düşük ve sıcaklığı yüksek olan
sistemden daha yüksek olamaz.

Temas hâlindeki sistemlerden sıcaklığı yüksek olanın sıcaklığı azalırken düşük olanın sıcaklığı artar. Bunun sebebi ısı enerjisinin, yüksek sıcaklıktaki sistemden düşük sıcaklıktaki sisteme doğru akmasıdır. Isı veren sistemin moleküllerinin enerjisi, dolayısı ile sıcaklığı düşer. Isı alan sistemin moleküllerinin enerjisi artar ve sıcaklığı yükselir. Isı alışverişi her iki sistemin de sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder.

Isıl Denge

Sıcaklıkları farklı, çevreden izole edilmiş ve birbirleriyle temas hâlindeki iki sistemden birinin verdiği ısı, diğerinin aldığı
ısıya eşittir. Bu durumun matematiksel modeli Alınan ısı (QA)=Verilen ısı (QV) şeklindedir.

Isı alan sistemlerin iç enerjisi artar. Isı veren sistemlerin iç enerjisi azalır.