İçeriğe geç
Anasayfa » Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu

Enerji hiçbir zaman yoktan var ya da vardan yok olmaz ancak bir tür enerjiden diğerine dönüşebilir. Dönüşüm sırasında sistemin toplam enerjisi korunur. Buna Enerjinin Korunumu Yasası adı verilir.

Enerji Dönüşümleri

A noktasından ilk hızsız harekete başlayan kaykaycının bu noktadaki toplam enerjisi, kinetik ve potansiyel enerjisinin toplamıdır. Kaykaycının A noktasındaki kinetik enerjisi sıfırdır. Diyagramdan toplam enerjinin değişmediği ve ısı enerjisinin oluştuğu görülmektedir. Kaykaycının bir süre sonra durmasının sebebi, yol boyunca etki eden sürtünme kuvvetidir. Enerji diyagramından görüleceği üzere başlangıçtaki toplam enerji artık sadece ısı enerjisine dönüşmüştür.

Günlük hayatta sürtünmenin olmadığı bir sistem yoktur. Bu nedenle bir cisim üzerinde harcanan enerjinin tamamı işe dönüştürülemez.

Enerji Korunumu

Sistemin sürtünmesiz olduğu kabul edildiğinde cisme, yatay zemine paralel 25 Nʼlık kuvvet etkisiyle 4 m yol aldırıldığında, cisim üzerinde yapılan iş 100 J olur. Yapılan iş kadar cisme enerji aktarılır ve 4 mʼlik yolun sonunda cisim 100 J kinetik enerji kazanır.

Sistemde cisme 2 Nʼlık sabit bir sürtünme kuvveti etki etkiğinde ise cisim 4 m itildiğinde F kuvvetinin yaptığı iş yine 100 J olurken, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 8 J olur. Bu nedenle cisim üzerinde yapılan net iş 92 Jʼe düşer. Cismin yol sonunda kazanacağı enerji de 92 J olur. F kuvvetinin yaptığı iş kadar enerji, cisme aktarılamamıştır. 8 Jʼlük enerji sürtünme nedeni ile ısıya dönüşmüştür.

İnsanların enerji ihtiyaçlarını karşılarken dikkat etmeleri gereken nokta gerektiği kadar enerji almalarıdır. Gereken miktardan az alınan enerji hâlsizliğe, yorgunluğa ve hastalıklara neden olabilir. Fazla alınan enerji ise vücutta depolanarak kilo alımına, daha ileriki zamanlarda da obeziteye sebep olabilir.

Verim

Etiketinde A harfi bulunan cihazların ortalama enerji tüketimi diğer cihazlara göre %45 daha azdır. A harfiyle etiketlenen cihazlar da kendi içerisinde A+, A++, A+++ şeklinde sınıflandırılmıştır.

Bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerjiye oranına verim denir. Bu oranın matematiksel modeli,

{Verim=}{{{İş}}\over{{Enerji}}}

Daha verimli enerji kaynaklarının kullanılması enerji verimliliği olarak tanımlanmaktadır.