İçeriğe geç
Anasayfa » Elektrik Yükleri

Elektrik Yükleri

Elektrostatik, durgun elektrik yüklerini ve bu yükler arasındaki etkileşmeyi inceler.

Atom ve dolayısıyla atomlardan oluşan madde nötr olma eğilimindedir. Atom, çekirdekteki pozitif (+) yüklü protonları negatif (-) yüklü elektronlarla dengeler. Elektron sayısının, proton sayısından fazla ya da az olması durumunda elektrik yükü ortayaçıkar. Elektron sayısının proton sayısından fazla olması durumunda yük negatif, az olması durumunda ise yük pozitif olur. Yük q ile simgelenir. SI birim sisteminde yük birimi coulombdur (kulon) ve C sembolü ile gösterilir.

Doğada bulunan en küçük yük elektronun yüküdür. Bu nedenle bir elektron yükü elemanter yük ya da birim yük olarak tanımlanır. Elektronun yükü e sembolü ile gösterilir. Elektronun yükü negatif değerde olup, aynı büyüklükte yüke sahip olan proton pozitif yüklüdür. Yüklü cisimlerin üzerindeki net yük ..., -3e, -2e, 3e, 4e, ... şeklinde elektron yükünün tam sayı katları kadardır. Bir elektron yükünün büyüklüğü aşağıda verilmiştir.

1 e yaklaşık olarak 1,602.10-19 C

Atomun dolayısıyla maddenin elektron kazanması veya kaybetmesi elektriklenme olarak adlandırılır.

Elektrik ile yüklenmemiş (yüksüz, nötr) cisimler birbirlerine yaklaştırıldığında itme ya da çekme gözlenmez.