İçeriğe geç
Anasayfa » Coulomb Kuvveti

Coulomb Kuvveti

Elektrik yüklü cisimler arasındaki itme ve çekme kuvvetleri üzerindeki ilk matematiksel çalışmalar Charles Augustin de Coulomb tarafından yapılmıştır.

Pozitif yüklerin birbirine uyguladığı itme kuvvetleri

q1 ve q2 yüklerinin arasındaki mesafe d ve Coulomb sabiti k (k=8,987551787.10 9 N.m2 /C2) olmak üzere yüklerin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetinin büyüklüğü aşağıdaki gibidir.

{F}{=}{k}\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{d}^{2}}

Yükleri birleştiren doğru üzerinde oluşan Coulomb kuvvetinin yönü, yüklerin işaretine bağlı olarak değişir.

Yukarıdaki şekilde verilen pozitif q1 ve q2 yükleri birbirini iter. q1 yükünün q2 yüküne, yüküne uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit, yönleri zıttır. Bu durumda yükler birbirine itme kuvveti uygular.

Aşağıdaki şekilde verilen pozitif q1 ve negatif q2 yükleri birbirini çeker. Kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit, yönleri zıttır. Bu durumda yükler birbirine çekme kuvveti uygular.

Zıt yüklerin birbirine uyguladığı çekme kuvvetleri