İçeriğe geç
Anasayfa » Bölünebilme Hesaplama

Bölünebilme Hesaplama

Tam bölünebilme kurallarına göre sayının 2’ye, 3’e, 4’e, 5’e, 6’ya, 7’ye,  8’e, 9’a, 10’a ve 11’e tam (kalansız) bölünüp bölünmediğini bulan ve tam bölünmüyorsa kalanı bulan aracımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SAYI

2 İle Bölünebilme Kuralı

Birler basamağındaki rakam 0,2,4,6,8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilir. İki ile kalansız bölünebilen sayılara çift sayılar denir. Diğer bir ifade ile birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar çift sayılardır.

Örneğin, 120, 32, 2018 sayıları çift sayılardır ve 2 ile kalansız bölünebilirler.

*İki ile kalansız bölünemeyen (1 kalanını veren) sayılara tek sayılar denir. Diğer bir ifade ile birler basamağı 1,3,5,7,9 olan sayılar tek sayılardır. Örneğin; 121, 33, 2017 sayıları tek sayılardır ve 2 ile bölündüğünde 1 kalanını verirler.

3 İle Bölünebilme Kuralı

Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 3 ile kalansız (tam) bölünüyorsa bu sayı 3 ile kalansız (tam) bölünebilir.

Örneğin; 2352 sayısı 3 ile tam bölünebilir.

4 İle Bölünebilme Kuralı

Bir sayının 4 İle tam bölünebilmesi için 00 veya 4’ün katı olması gerekir. 

Örneğin; 100, 344, 28 gibi sayılar tam bölünür.

5 İle Bölünebilme Kuralı

Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayı 5’e kalansız bölünebilir.

Örneğin;  100, 345, 455 gibi sayılar tam bölünür.

6 İle Bölünebilme Kuralı

Bir sayı hem 2 hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa bu sayı 6 ile kalansız bölünebilir. Yani rakamları toplamı 3’ün katı olan çift sayılar 6’ya tam bölünebilir.

Örneğin; 102, 342, 96 gibi sayılar tam bölünür.

7 İle Bölünebilme Kuralı

Sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla; (+1), (+3), (+2), (-1), (-3), (-2), (+1) şeklinde kaç basamaklı ise devam edilir. Çıkan sayıların toplamı 7’nin katı ise, bu sayı 7 ile tam bölünür. 

Örneğin; 1414 = (+1 x 4)+ (+3 x 1)+ (+2 x 4) + (-1 x 1)=  14 eder 14’de 7’nin katı olduğu için sayı 7’ye tam bölünür.

8 İle Bölünebilme Kuralı

Sayının son üç basamağının 000 ya da 8 in katı olması gerekir. 

Örneğin; 1000, 1200, 1592 gibi sayılar 8 ile tam bölünür.

9 İle Bölünebilme Kuralı

Sayının rakamlarının sayı değerleri toplamının 9 veya 9’un katı olması gerekir. Örneğin 108, 1350, 468 gibi sayılar 9 ile tam bölünür.

Örneğin; 1000,1200,1592 gibi sayılar 8 ile tam bölünür.

10 İle Bölünebilme Kuralı

Sayının birler basamağı 0 ise o sayı 10’a bölünür. 

Örneğin; 10, 50, 560, 1010 gibi sayılar 10 ile tam bölünür.

11 İle Bölünebilme Kuralı

Bir sayının 11’e tam olarak bölünebilmesi için, rakamların altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, … işaretleri yazılır, ardından artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, farkı alınır. Eğer toplam 0 ise sayı 11’e tam bölünür. 

Örneğin; 121, 209 gibi sayılar 11 ile tam bölünür.

Aşağıdaki hesaplama aracımızdan sayıların hangi sayılara tam bölündüğünü kontrol edebilirisiniz.