İçeriğe geç
Anasayfa » A’dan Z’ye Fizik Terimleri Sözlüğü

A’dan Z’ye Fizik Terimleri Sözlüğü

A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

TerimAnlam
çekim ivmesi Gezegenlerin üzerindeki birim kütleye uygulanan kuvvet.
öteleme kinetik enerjisi Öteleme hareketi yapan cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji.
öteleme Düz bir doğrultu üzerinde bir cismin kütle merkezi de dahil bütün noktalarının eşit miktarda ilerlemesi.
öz ısıBir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 oC değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarı.
öz kütleMaddenin birim hacminin kütle miktarı.
ağırlıkBir gezegenin üzerinde bulunan cismin kütlesine uyguladığı kütle çekim kuvveti.
alınan yol1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık. 2. Yönden bağımsız olarak kat edilen yolun uzunluğu.
bileşke vektörBirden fazla vektörün yerine kullanılabilecek tek vektör.
dönmeBir cismin kütle merkezinin yeri değişmemek şartıyla sabit bir eksen etrafında dolanması.
düzgün doğrusal hareketBir doğru boyunca yapılan sabit hızlı hareket.
dengelenmemiş kuvvet Denge şartını bozan kuvvet.
dengelenmiş kuvvetKendisi ile aynı büyüklük ve zıt yöndeki kuvvet etkisindeki kuvvet.
dinamik 1.Mekaniğin, kuvvet etkisi altında hareket eden cisimlerin hareket özelliklerini inceleyen bölümü. 2.Hareketli, her an değişebilen, duruk karşıtı.
direnç1. Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet. 2. Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans.
elektrik alan1.Bir yükün kuvvet etkisini gösterebildiği yükü saran uzay bölgesi. 2.Birim elektrik yüküne etkiyen elektriksel kuvvet.
enerjinin korunumu yasasıKapalı bir sistemdeki toplam enerji değişik enerjilere dönüşse bile, son enerjinin ilk enerjiye eşit olması durumu.
esneklik potansiyel enerjisi
Esnek cisimlerde kuvvet etkisi ile şekil değişikliği oluşturulması sırasında depolanan enerji.
eylemsizlik1.Bir nesnenin konumunu, biçimini ya da devinim durumunu koruma özelliği. 2.Durgun cisimlerin durağan hâllerini sürdürme eğilimleri, hareketli cisimlerin de hareketlerini sürdürme eğilimleri.
fizikUzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalı.
flamanLambalardan akım geçtiğinde, akkor duruma gelen ince iletken tel.
geri çağırıcı kuvvet
Esnek cisimlerin eski durum ya da konumlarına geri dönmesini sağlayan kuvvet.
hadiseOlay
halatPamuk, kenevir, hindistan cevizi gibi bitkisel liflerin veya çelik tellerin sarılmasıyla oluşan kolların bir arada bükülmesiyle elde edilen kalın ip.
hareketCisimlerin, zaman içerisinde bulundukları yerleri değiştirmeleri.
ivmeBirim zamandaki hız değişimi.
jeofizikçiJeofizik uzmanı.
kütleParçacık ya da nesneyi oluşturan madde miktarının ölçüsü.
kameraGörüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı.
kılcallıkİnce borularda sıvıların kendiliğinden yükselmesi ve alçalması olayı.
kuvvetCisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu, yönünü değiştirebilen, durgun bir cismi harekete geçirebilen, hareketli bir cismi durdurabilen etki.
muvaffakiyetBaşarı.
nem1. Havada bulunan su buharı. 2. Hafif ıslaklık, rutubet.
radyatör1. Hava, su veya buharı ısıtmak veya soğutmak suretiyle meydana gelen sıcaklığı veya soğukluğu yayan, böylece ısıtma ve soğutmada kullanılan cihaz. 2. Bağlı bulunduğu motordaki ısı derecesinin yükselmesini önleyen soğutucu.
randımanVerim
sensör1. Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt. 2. Duyarga.
sınıflandırma Gözlemlenen olayları tanımlayabilmek, kıyaslayabilmek ve aralarında ilişki kurabilmek için belirli kurallara göre yapılan bir düzenleme.
skaler büyüklükSadece ölçü değeri ve birimi ile ifade edilen nicelik.
spektrum1. Beyaz ışığın yaydığı ışınların bir prizmadan geçirilmesi ile elde edilen bütün renk ve dalga boylarını içeren çizgiler. 2. Elektromanyetik ışınımın frekanslarına ya da dalga boyuna göre değişimini gösteren grafik.
stetoskopVücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi cihaz.
tüfYanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı.
teori1. Kuram. 2. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü.
titreşimKüçük ve hızlı salınım.
vektörel büyüklükÖlçü değeri ve birimin yanı sıra doğrultu ve yön bilgisini de içeren büyüklük.
verim1. Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman. 2. Elde edilen ürün, hizmet vb.yle onu elde etmek için harcanan iş arasındaki oran.
A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü